Tipy na učenie jazyka alebo dobrá rada je nad zlato

 

  1. Významnú úlohu pri učení sa jazyka zohráva pohyb. Aby sa informácia, vedomosť uložila do dlhodobej pamäti, je vhodné pridať k učeniu pohyb, manipuláciu, hru na telo, pretože akýkoľvek pohyb alebo aktivita navodzuje pohodu a pozitívne emócie potrebné pre uvoľnenie a redukciu stresu z učenia. Spojenie s pohybom umožní vytvoriť asociáciu, ktorá neskôr pomôže vyvolať, pripomenúť poznatok.
  2. Hra je efektívnou metódou aj pri učení sa jazyka, sprevádza ju vysoký stupeň motivácie, a to bez ohľadu na vek učiacich sa. Okrem toho, že sa pomocou hry žiaci učia, má aj psychologické a sociálne zameranie (menej strachu, väčšia otvorenosť v neformálnej komunikácii, uvoľnenie). Poznatky získané pri hre, sú trvalejšie a spájajú sa s pozitívnou emóciou a zážitkom.
  3. K pohybu patrí aj hranie sa „na niečo“, a to „na niečo“ je už vo vzdelávacom procese súčasťou metód tvorivej dramatiky, vďaka ktorým sa žiaci nielen hrajú, ale aj učia nové zručnosti a k vedomostiam prichádzajú prirodzeným spôsobom cez hru. Hry Hláskovo umožňujú napríklad hranie sa v priestore na cestovateľov, na pátračov, na lodných kapitánov, či turistov a sprievodcov a situácie, v ktorých sa hráči nachádzajú, umožnia rozohrať rôzne typy dialógov, cez ktoré sa komunikácia v jazyku, ktorý sa žiaci ešte len učia, stane atraktívnejšou a prirodzenejšou.
  4. Súčasťou našich učebných materiálov sú aj príručky s pokynmi, ako jednotlivé hry hrať, ale je na fantázii a pedagogickom majstrovstve učiteľov a rodičov, aby si vytvorili aj vlastné, nové spôsoby, ako sa s kartami hrať – nie je nutné za každú cenu hrať hry iba podľa návodu.
  5. Súbor Hláskovo a aj webová stránka Krajina Hláskovo sa dajú využiť vo všetkých fázach učenia, prípadne v rôznych častiach vyučovacej hodiny podľa vlastných cieľov a potrieb.
  6. V prípade, že si budete materiál a pracovné listy z internetovej stránky tlačiť, odporúčame využiť farebnú tlačiareň.
  7. Nikto nie je neomylný a niekedy sa stane, že chyby urobia aj tvorcovia hier. Ak nejaké chyby nájdete, napíšte nám, opravíme ich. Ale napíšte nám aj vtedy, ak vymyslíte nejakú zaujímavú hru s našimi pomôckami a hrami a chcete sa s ňou podeliť s nami, alebo žiakmi a učiteľmi v iných centrách. Naša adresa je: krajinahlaskovo@gmail.com