Označ správne slovo (Test 4)

125

Označ správne slovo. (test 4)

1 / 10

Označ slovo, ktoré sa začína tak isto ako slovo na obrázku.

Question Image

2 / 10

Označ slovo, ktoré sa začína tak isto ako slovo na obrázku.

Question Image

3 / 10

Označ slovo, ktoré sa začína tak isto ako slovo na obrázku.

Question Image

4 / 10

Označ slovo, ktoré sa začína tak isto ako slovo na obrázku.

Question Image

5 / 10

Označ slovo, ktoré sa začína tak isto ako slovo na obrázku.

Question Image

6 / 10

Označ slovo, ktoré sa začína tak isto ako slovo na obrázku.

Question Image

7 / 10

Označ slovo, ktoré sa začína tak isto ako slovo na obrázku.

Question Image

8 / 10

Označ slovo, ktoré sa začína tak isto ako slovo na obrázku.

Question Image

9 / 10

Označ slovo, ktoré sa začína tak isto ako slovo na obrázku.

Question Image

10 / 10

Označ slovo, ktoré sa začína tak isto ako slovo na obrázku.

Question Image

Your score is

The average score is 93%

0%