Ktoré zo slov počuješ? (Test 7)

113

Ktoré zo slov počuješ? (test 7)

1 / 10

2 / 10

3 / 10

4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

Your score is

The average score is 93%

0%